Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY OGŁASZA III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących nieruchomości:

1.  539/8 o pow. 0,1040 ha  RIIIa, obręb Kostomłoty, o urządzonej księdze wieczystej WR1S/00008646/3. W chwili sprzedaży niezbędne jest ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz gminy Kostomłoty lub osoby działającej w jej imieniu, które będą uprawnione do:  utrzymywania przyłącza kanalizacji sanitarnej Æ 160 o długości: 2,16 mb, a także do jego eksploatacji, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz usuwania awarii, całodobowego swobodnego dostępu do przedmiotowej działki wraz z prawem wjazdu sprzętem mechanicznym w celu dokonania czynności wymienionych w punkcie 1, zgodnie z załącznikiem graficznym ilustrującym przebieg urządzeń, których dotyczy służebność. Nieruchomość ma stworzone warunki przyłączenia do sieci wodociągowej;

Na obszarze, na którym znajduje się działka 539/8 obręb Kostomłoty, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na obszarze oznaczonym symbolem MN3- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Zostanie określony w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza  netto w zł – 63 250,20 zł 

wadium –12 000,00 zł

minimalne postąpienie –640,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%.

2. 539/9 o pow. 0,0812 ha  RIIIa, obręb Kostomłoty, o urządzonej księdze wieczystej WR1S/00008646/3. Nieruchomość ma stworzone warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej; celem przyłączenia niezbędne jest wykonanie instalacji kanalizacyjnej do studni rewizyjnej, kończącej przyłącze kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na przedmiotowej działce. W   chwili sprzedaży niezbędne jest ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz gminy Kostomłoty lub osoby działającej w jej imieniu, które będą uprawnione do:

1.    utrzymywania przyłącza kanalizacji sanitarnej Æ 160 o długości: 1,77 mb, a także do jego eksploatacji, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz usuwania awarii,

2.    całodobowego swobodnego dostępu do przedmiotowej działki wraz z prawem wjazdu sprzętem mechanicznym w celu dokonania czynności wymienionych w punkcie 1, zgodnie             z załącznikiem graficznym ilustrującym przebieg urządzeń, których dotyczy służebność. Nieruchomość ma stworzone warunki przyłączenia do sieci wodociągowej; Na obszarze,            na którym znajduje się działka 539/9 obręb Kostomłoty, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na obszarze oznaczonym symbolem MN3- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Termin zagospodarowania nieruchomości:  zostanie określony w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza  netto w zł – 49 384,15 zł

wadium –9 800,00 zł

minimalne postąpienie –500,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2016 od godz. 9:00 wg w/w kolejności w Urzędzie Gminy Kostomłoty. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu. Wpłata musi nastąpić najpóźniej do dnia 8 listopada 2016 r. na konto nr 17 9584 1106 2011 1101 0355 0003 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Kostomłotach wraz z podaniem numeru nieruchomości (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Kostomłoty).

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a osobie wygrywającej przetarg zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Kostomłoty w wypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w umówionym miejscu i czasie w kancelarii notarialnej. Wójt Gminy Kostomłoty wyznacza w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu z przetargu, termin podpisania umowy w Kancelarii Notarialnej.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Gminy Kostomłoty, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Gminy w Kostomłotach pok. nr 18, tel. 71/396-72-53 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Pełna treść ogłoszenia umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kostomłoty, w poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej Gminy Kostomłoty www.kostomloty.pl.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 10.05.2016 r.

Drugi ustny przetarg nieograniczony odbył się dnia 26.08.2016 r.

FOTO:

kliknij, aby powiększyć
WÓJT GMINY KOSTOMŁOTY
redakcja@otomedia.pl

Dzisiaj
Wtorek 17 maja 2022
Imieniny
Brunony, Sławomira, Wery


OtoDolnySlask.pl © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl