Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica ma budżet na rok 2017

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Większością głosów Rada Miejska Legnicy przyjęła dziś (27 grudnia) budżet miasta na rok 2017. To najważniejszy w roku uchwalany dokument. Trzynastu radnych głosowało za, przeciw było sześć osób, trzy wstrzymały się od głosowania.
Legnica ma budżet na rok 2017

Legnica ma budżet na rok 2017
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Ponad 488 mln zł to zaplanowane na 2017 rok dochody budżetu miasta. Wydatki po raz pierwszy przekroczą kwotę pół miliarda (ponad 508 mln zł). Na inwestycje przeznacza się ponad 45 milionów.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały. RIO pozytywnie zaopiniowała również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, przedstawioną razem z projektem budżetu. Pozytywne opinie o legnickim przyszłorocznym planie finansowym wyraziły też komisje merytoryczne Rady Miejskiej. -

- Legniczanie mogą być spokojni o przyszłość swego miasta i jego kondycję finansową. To budżet odpowiedzialny, bezpieczny i stabilny, gwarantujący dalszą realizację aspiracji i potrzeb mieszkańców. Ja się nie boję realizować ambitnych celów - mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. – Plan finansowy będzie podlegał ewaluacji, będzie też wymagał zdyscyplinowanej polityki dochodów i wydatków. Unikamy wzrostu konsumpcji, koncentrując się na tworzeniu trwałych warunków do szybkiego rozwoju poprzez kolejne inwestycje, zarówno w mieszkańców, jak i w nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną, techniczną i społeczną.

Tadeusz Krzakowski podkreśla, że 2017 będzie rokiem kluczowych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, a co za tym idzie, podnoszących komfort życia mieszkańców. - Poprawiamy dostęp do terenów inwestycyjnych oraz stymulujemy rozwój budownictwa mieszkaniowego. Poprawimy jakość powietrza, zbudujemy więcej chodników, oświetlenia ulicznego i placów zabaw. Rozbudujemy projekt Legnickiego Roweru Miejskiego - będzie więcej stacji i wydłużymy czas jego funkcjonowania. Zrealizujemy zadania Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Dofinansujemy sport i wspierać będziemy utalentowanych uczniów. Skierujemy środki do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Będą imprezy o randze międzynarodowej. Uczynimy też wszystko, by także z funduszy unijnych pozyskać kilkadziesiąt mln zł, głównie na ważne dla mieszkańców inwestycje infrastrukturalne – powiedział prezydent.

Przyszłoroczny plan finansowy zakłada dochody miasta w wysokości 488.408.000 zł. Największy udział w tej kwocie (ponad 57 proc.) mają dochody własne. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 508.188.000 zł. Najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę i wychowanie (ponad 183 mln zł, czyli ok. 36 proc. całości). Drugie miejsce na liście wydatków zajmują pomoc społeczna (ponad 42 mln zł) oraz wydatki w sferze rodzin (ponad 89 mln), a trzecie – transport i łączność – ponad 51 mln zł.

W budżecie zapewniono środki na realizację bardzo wielu (95) zadań inwestycyjnych. Ich wartość wyniesie 45.228.000 zł. Ponad połowa tej kwoty jest przeznaczona na inwestycje drogowe.

Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne przyszłego roku:

Transport i łączność

- Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) – 3.444.000,00 zł,

- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na Kaczawie – 270.000,00 zł,

- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap III od al. Rzeczypospolitej do połączenia z ul. Sikorskiego – 160.000,00 zł,

- Przebudowa ul. Jaworzyńskiej – 9.756.000,00 zł,

- Przebudowa mostu na Czarnej Wodzie w ciągu ul. Leszczyńskiej – 1.480.000,00 zł,

- Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego – 1.875.000,00 zł,

- Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych – 1.300.000,00 zł,

- Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego (dokumentacja koncepcyjno-funkcjonalna) – 200.000,00 zł,

- Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy – 1.200.000,00 zł,

- Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego – 1.315.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia - przebudowa ulicy Wrocławskiej od placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej – 1.200.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 680.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 – 1.150.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna – 1.150.000,00 zł,

- Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego – 200.000,00 zł.

Administracja publiczna

- Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w gminie Legnicy– 1.740.000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - Zakup i montaż 6 kompletów elektronicznych syren alarmowych DSE-600 z głośnikami tubowymi i wyposażeniem – 64.000,00 zł,

Oświata i wychowanie

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne – 803.000,00 zł,

- Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola – 630.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

- Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy – 100.000,00 zł,

Pomoc społeczna

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.000.000,00 zł,

Rodzina

- Żłobek nr 2, ul. Łukasińskiego 5 - Zakup i montaż dźwigu towarowego - 95.000,00 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy” – 300.000,00 zł,

- Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej 124 – 150.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 3.000.000,00 zł.

Kultura fizyczna

- Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – 2.900.000,00 zł.

LBO – 11 zadań - 2.200.000,00 zł.

Podczas grudniowej sesji dokonano również zmiany budżetu na rok bieżący. Na wniosek prezydenta wzrośnie rezerwa części subwencji oświatowej o ponad 661 tys. zł i części subwencji ogólnej o blisko 890 tys. zł. Wzrosną wydatki na cele remontowe ZGM o 300 tys. zł, dla Muzeum Miedzi – o 175 tys. i dla Domu dziecka przy ul Wandy, z których część to darowizny z Wuppertalu i firmy EuCo (ponad 5 tys. zł), a blisko 44 tys. pochodzą z budżetu.

Rada przyjęła też uchwały umożliwiające świadczenie usług komunikacji zbiorowej przez MPK na terenie gmin Kunice i Prochowice. Wcześniej MPK świadczyło już takie usługi dla mieszkańców gminy Miłkowice.


otomedia.plo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Środa 29 czerwca 2022
Imieniny
Pawła, Piotra, Salomei

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl

Ogłoszenia i oferty nieruchomości