Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Bolesławiec
Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Bolesławca

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
29 czerwca Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Piotrowi Romanowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni podjęli uchwałę po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonym „Raportem o stanie miasta Bolesławiec” za 2021 i debacie nad raportem.
Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Bolesławca

Raport zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, odzwierciedlając tym samym działalność samorządu oraz rozwój Bolesławca. Dane do raportu pochodzą ze zbiorów Urzędu Miasta Bolesławiec, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i Urzędu Statystycznego.

- Podsumowując 2021r. nie można zapominać o tym, że był to kolejny szczególny rok z powodu pandemii COVID-19. Obostrzenia pandemiczne nie pozwoliły zrealizować wszystkich uroczystości, imprez kulturalnych i sportowych czy innych wydarzeń, które od wielu lat były stałym elementem życia miasta i jego mieszkańców. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, przy zachowaniu wszelkich norm sanitarnych, na bieżąco realizowane były zadania ustawowe gminy. W Raporcie o stanie miasta przedstawiono stan finansów miasta oraz zestawienie zadań majątkowych, które udało się zrealizować w 2021r. Zadania inwestycyjne zaprezentowane zostały w układzie działów i rozdziałów, co w przejrzysty sposób obrazuje, w jakich dziedzinach zadania majątkowe były realizowane. Warto w tym miejscu zaznaczyć i podkreślić fakt, że w roku 2021 rozpoczęto flagową inwestycję, jaką jest przebudowa budynku przy ul. Zgorzeleckiej dla potrzeb Muzeum Ceramiki w ramach zadania pn. „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Prosgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych.” W dalszej części dokumentu prezentowane są informacje wg zadań gminy wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny. Opisane zostały m. in. zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, ładu przestrzennego, ochrony środowiska, drogownictwa, pomocy społecznej, edukacji, sportu i kultury, a także porządku i bezpieczeństwa mieszkańców. Następnie znalazły się informacje na temat uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych w 2021r., ilości zrealizowanych spraw z zakresu administracji samorządowej i rządowej. Dokument zawiera również informacje na temat promocji miasta, w tym udziału w stowarzyszeniach gmin i współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na końcu zaprezentowano wyróżnienia i nagrody, które udało się zdobyć Gminie Miejskiej Bolesławiec w 2021 r. – informuje w przedmowie do raportu prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Po debacie nad raportem o stanie miasta za 2021 rok Rada Miasta postanawiała udzielić wotum zaufania Prezydentowi Miasta Bolesławiec. Absolutorium poprzedziły również sprawozdania, opinie i stanowiska klubów radnych: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok i sprawozdanie finansowe, 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego, 3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, 4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2021 rok, 5) stanowiska klubów radnych.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. Opinia Komisji Rewizyjnej jest również pozytywna. Absolutoriom dla prezydenta poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Bolesławca.


umo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Piątek 2 czerwca 2023
Imieniny
Erazma, Marianny, Marzeny

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl