Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Nieruchomości atutem rozwojowym Legnicy (cz. 3)

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
W roku 2018 do miejskiej kasy wpłynęło, dzięki racjonalnemu gospodarowaniu zasobami komunalnymi, prawie 24 mln 500 tys. zł. Rok 2019 przyniósł wpływy ok. 38 mln 800 tys. zł. Zgodnie z planistyczną prognozą, jeśli tylko rynek nieruchomości wyjdzie z opresji spowodowanej epidemią, rok 2020 może przysporzyć budżetowi blisko 49 mln zł.
 Nieruchomości atutem rozwojowym Legnicy (cz. 3)

Gospodarowanie zasobami nieruchomości gminnych jest zorganizowanym i zaplanowanym procesem podejmowania działań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najlepszego pożytku z nieruchomości, poprzez realizację przyjętych wcześniej planów i programów. Gminnym zasobem gospodaruje prezydent Legnicy.

Od szeregu lat w naszym mieście zwiększa się poziom dochodów budżetowych, związanych ze sprzedażą części składników majątkowych gminnych nieruchomości. Na dochody składają się m.in. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, działek zabudowanych i niezabudowanych na różne cele, z opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, zwroty bonifikaty, bezumownego korzystania z gruntu, z najmu i dzierżawy, z tytułu użytkowania wieczystego czy opłat związanych z trwałym zarządem, z użytkowaniem i służebnością.

Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości z zasobu

Udostępnianie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, darowiznę, zamianę, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, trwały zarząd, dzierżawę, najem oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Nabywanie nieruchomości na rzecz naszej gminy następować będzie w drodze darowizny, zamiany, kupna, komunalizacji, „powiatyzacji” lub w innych formach przewidzianych prawem, w związku z koniecznością realizacji zadań własnych, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz sprawną realizacją celów publicznych.

Prognozuje się, że wydzierżawiane będą nieruchomości już dotychczas wydzierżawiane oraz nieruchomości, na które będą wpływać wnioski o wydzierżawienie. Przewiduje się również możliwość sprzedaży nieruchomości wydzierżawianych. Decyzje w sprawach sprzedaży nieruchomości wydzierżawianych podejmowane będą indywidualnie, po szczegółowej analizie.

Ponadto prowadzone będzie regulowanie stanów prawnych nieruchomości, należących do gminy, oraz prace geodezyjne (podziały i łączenia działek, wznowienia granic oraz rozgraniczenia).

Rocznie planowana jest sprzedaż do 200 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz 5 lokali użytkowych. Oto zestawienie pozostałych nieruchomości planowanych do zbycia przez nasze miasto do 2021 roku.

1. Zbycie działek niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

i o przeznaczeniu mieszkalno–usługowym – 52 działki

2. Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne planuje się przeznaczyć 29 działek

niezabudowanych

3. Zbycie 10 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową

4. Zbycie 21 działek niezabudowanych na cele inwestycyjne

5. Zbycie 5 nieruchomości przeznaczonych pod produkcję i usługi

6. Zbycie 4 nieruchomości zabudowanych

7. Zbycie 8 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażową

8. Zbycie 4 nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi

9. Zbycie 14 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania

10. Zbycie 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod urządzenia infrastruktury

11. Zbycie 1 nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową na rzecz

Tauron Dystrybucja S.A.

12. Zbycie 2 działek niezbędnych do obsługi budynków

W roku 2020 i latach następnych planowana jest w dalszym ciągu dzierżawa działek z gminnego zasobu nieruchomości na:

- cele rolne – 210 działek,

- poprawę warunków zagospodarowania – 72 działki,

- cele nierolnicze (grunty zabudowane pawilonami, kioskami, na których znajdują się tablice reklamowe, są urządzone parkingi itp.) – 79 działek,

- przeznaczone pod budowę farmy fotowoltaicznej – 3 działki.


otomedia.plo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Niedziela 20 września 2020
Imieniny
Eustachego, Faustyny, Renaty

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości