Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Nieruchomości atutem rozwojowym Legnicy (cz. 2)

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Racjonalne gospodarowanie zasobami nieruchomości naszej gminy odbywa się w sposób zaplanowany. Obecnie jego podstawą jest przygotowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta na lata 2019-2021 dokument w formie prognozy.
  Nieruchomości atutem rozwojowym Legnicy (cz. 2)

Dotyczy on celów i sposobów wykorzystania 5.629 ha, stanowiących łączną powierzchnię gruntów na terenie całego miasta, w tym również prywatnych, spółdzielczych i innych. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje prezydent Legnicy.

Podstawą prawną skutecznej gospodarki nieruchomościami, będącymi własnością gminy, są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Tylko w 2019 roku miasto przyjęło aż 11 nowych planów zagospodarowania swej przestrzeni.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podstawę gospodarowania nieruchomościami, będącymi własnością gminy, stanowią decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

,,Gospodarowanie nieruchomościami jest zorganizowanym procesem: podejmowania czynności faktycznych, zmierzających do osiągnięcia możliwie najlepszego (optymalnego) pożytku z nieruchomości, realizacji przyjętych planów i programów, optymalnego zarządzania ograniczonymi zasobami nieruchomości, wykonywania zadań szczegółowych związanych z bieżącymi potrzebami, w tym łagodzenia konfliktów przestrzennych, racjonalnego inwestowania w nieruchomości, stosowania odpowiednich narzędzi oceny i nadzorowania realizowanych czynności oraz podejmowania innych, niezbędnych działań dotyczących nieruchomości, których celem jest realizacja i wykonanie zadań wynikających z racjonalnych przesłanek” – jak dowodzi R. Wiśniewski w opracowaniu Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości, (Wyd. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie).

Plan działań związany z gminnym zasobem nieruchomości sporządzany jest na okres trzech lat i wskazuje jedynie główne kierunki działań. Może ulegać modyfikacjom, gdyż w stosunku do każdej z nieruchomości stanowiącej własność gminy Legnicy, sposób i forma jej zagospodarowania zgodnie z ustawą będzie określana indywidualnie.

Ogólna powierzchnia gruntów należąca wyłącznie do zasobu gminnego dzieli się na kilka kategorii, związanych z planowanym ich przeznaczeniem i funkcją. Dotyczy to planu na lata 2019-2021.

1. Grunty rolne o ogólnej powierzchni 548 ha:

- grunty orne o ogólnej powierzchni 341 ha,

- sady o ogólnej powierzchni 2 ha,

- łąki trwałe o ogólnej powierzchni 118 ha,

- pastwiska trwałe o ogólnej powierzchni 53 ha,

- grunty rolne zabudowane o ogólnej powierzchni 4 ha,

- rowy o ogólnej powierzchni 18 ha,

- nieużytki o ogólnej powierzchni 12 ha.

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o ogólnej powierzchni 61 ha:

- lasy o ogólnej powierzchni 42 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione o ogólnej powierzchni 19 ha.

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane o ogólnej powierzchni 1051 ha:

- tereny mieszkaniowe o ogólnej powierzchni 51 ha,

- tereny przemysłowe o ogólnej powierzchni 30 ha,

- inne tereny zabudowane o ogólnej powierzchni 213 ha,

-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy o powierzchni 112 ha,

- tereny rekreacyjne i wypoczynkowe o ogólnej powierzchni 156 ha,

- tereny komunikacyjne, w tym:

• drogi o ogólnej powierzchni 471 ha (długość dróg na terenie Legnicy to aż 270 km);

• tereny kolejowe o ogólnej powierzchni 1 ha;

• grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych o ogólnej powierzchni 16 ha;

• inne tereny komunikacyjne 1 ha.

4. Grunty pod wodami o ogólnej powierzchni 22 ha:

- powierzchniowymi płynącymi o ogólnej powierzchni 12 ha,

- powierzchniowymi stojącymi o ogólnej powierzchni 10 ha.

Warto tu wspomnieć, że przez teren Legnicy przepływa aż 9 większych i mniejszych rzek. Oto one: Kaczawa, Czarna Woda, Wierzbiak, Kopanina, Pawłówka, Lubiatówka, Żurawek, Kanał Rzeszotarski i Młynówka.

5. Użytki ekologiczne o ogólnej powierzchni 12 ha.

6. Tereny różne o ogólnej powierzchni 40 ha.

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym gminy

Legnica jest użytkownikiem wieczystym 25 działek położonych na terenie miasta o całkowitej powierzchni 5,8 ha.

Grunty Legnicy poza granicami administracyjnymi miasta

Legnica jest właścicielem gruntów położonych poza granicami administracyjnymi miasta o łącznej powierzchni 62,8910 ha, w tym :

• 35,0914 ha w obrębach Białki i Jaszkowa na terenie gminy Krotoszyce;

• 27,7996 ha w obrębie Lipce na terenie gminy Miłkowice. Są to tereny, na których powstał i będzie się rozbudowywał nowy legnicki cmentarz komunalny.

Miasto jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,0518 ha, położonych w obrębie Białka, gmina Krotoszyce.

Ponadto Legnica posiada:

- spółdzielcze własnościowe prawo do garażu nr 12 położonego przy ul. Młodzieżowej w Ostrowie Wielkopolskim;

- udział w nieruchomościach, które nabyło w wyniku postępowań spadkowych w Kutnie (udział równy 3/16 części nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Pułaskiego 18) oraz kolejny udział w działce równy 0,0005766369 nieruchomości zabudowanej, położonej w Mławie przy ulicy Wójtostwo 7-9.


UMo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Piątek 27 listopada 2020
Imieniny
Franciszka, Kseni, Maksymiliana

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości