Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Nieruchomości atutem rozwojowym Legnicy (cz.1)

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnicy przygotowuje prezydentowi roczne raporty o zasobach nieruchomości gminy. Ostatnio opracowany dokument dotyczy roku 2019. Ogólna powierzchnia geodezyjna wszystkich gruntów w granicach Legnicy wynosi 5.629 ha, czyli ponad 560 m2 na jednego mieszkańca. To bardzo dobry wynik pośród innych miast.
Nieruchomości atutem rozwojowym Legnicy (cz.1)

- Wielkość zasobów gruntowych i ich planowe zagospodarowanie decydują o potencjale rozwojowym, określającym możliwości inwestycyjne w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, usługowym, komunikacyjnym czy rekreacyjnym – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Nasze zasoby nieruchomości wykorzystujemy na unowocześnianie miasta i poprawę jakości życia mieszkańców.

Jakie dobra ziemskie należą do gminnego zasobu nieruchomości?

To te, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości musi być zgodne z odpowiednią ustawą i opiera się dyrektywach prawnych takich, jak:

1. ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem,

2. zapewnienie wyceny tych nieruchomości,

3. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

4. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

5.wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,

6. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,

7. przygotowywanie opracowań geodezyjno–prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażenie ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

8. wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu. Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu obejmuje obrót nimi, w tym m.in. zbywanie i nabywanie oraz wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie.

Jak legnicki samorząd w 2019 roku wykorzystywał zasoby nieruchomości na potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego?

1. Zbywanie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego:

- 3 działki niezabudowane o łącznej powierzchni 0,8264 ha przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i o przeznaczeniu mieszkalno – usługowym.

- 5 działek niezabudowanych przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej powierzchni 0,5109 ha.

- 2 działki niezabudowane przeznaczono na cele inwestycyjne o łącznej powierzchni 25,3362 ha.

- 1 działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 0,0866 ha.

- 11 działek o łącznej powierzchni 0,3601 ha przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania.

- 6 działek zabudowanych boksami garażowymi o łącznej powierzchni 0,0161 ha.

2. Nabywanie gruntów do zasobu:

Nasza gmina m.in. nabyła w drodze umowy darowizny prawo własności do dwóch działek. Poprzez umowę sprzedaży, korzystając z prawa pierwokupu, stała się właścicielem kolejnej działki. Otrzymała również nieodpłatnie szereg nieruchomości rolnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne. Na podstawie postanowień sądu, w drodze spadku, miasto uzyskało kilka lokali mieszkalnych.

Z mocy prawa nasza gmina stała się właścicielem działek przeznaczonych pod drogi publiczne, zgodnie z ustaleniami w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Miasto zyskało 45 działek o powierzchni 1,3 ha. Nieodpłatnie własnością miasta, na mocy decyzji wojewody dolnośląskiego, stały się kolejne cztery działki.

W trwały zarząd Zarządu Dróg Miejskich na czas nieokreślony trafiło 76 działek o łącznej powierzchni 3,5 ha.

Sprzedaż lokali:

W 2019 roku, w ramach sprzedaży, gmina Legnica zbyła na preferencyjnych warunkach najemcom lokali komunalnych 118 obiektów, w tym:

- 117 lokali mieszkalnych,

- 1 lokal użytkowy na rzecz jego najemcy, natomiast w drodze przetargu:

- 48 wolnych lokali mieszkalnych,

- 10 wolnych lokali użytkowych,

- 1 wolny dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej.

Dzierżawy:

Gmina wydzierżawiła, na zasadzie rocznej lub wieloletniej umowy, działki z gminnego zasobu nieruchomości:

- na cele rolne w sezonie 2019/2020 grunty o łącznej pow. 195,4727 ha;

- w roku 2019 na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej już nieruchomości - jako teren zieleni przydomowej - o łącznej pow. 10,4970 ha;

- w roku 2019 wydzierżawiono grunty zagospodarowane obiektami użytkowymi o łącznej pow. 25,1524 ha, na co składały się:

• 6,7870 ha terenów pod parkingami, stadionami, pawilonami i kioskami, nośnikami reklamowymi, stacją paliw, w tym umowy wieloletnie, czyli:

• grunty zabudowane obiektami Cmentarza komunalnego na terenie gmin Krotoszyce i Miłkowice z drogą dojazdową o łącznej powierzchni 12,6908 ha;

• grunt przeznaczony pod grzebowisko dla zwierząt o pow. 0,4908 ha;

• grunt na rzecz firmy SCS Sp. z o.o. o pow. 1,4094 ha oraz

• 18,3654 ha gruntów jako zaplecza budów oraz pod imprezy okolicznościowe.

Administracja:

Strefie Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. w administrację oddano 37 działek o łącznej powierzchni 124,5 ha, znajdujących się na terenie byłego lotniska, który zagospodarowywany jest na cele inwestycyjne, głównie produkcyjne i usługowe, jako park przemysłowy.

Legnicki Budżet Obywatelski 2019

Legnicki Budżet Obywatelski to trwały już element polityki budżetowo-inwestycyjnej, w którym mieszkańcy decydują w głosowaniu o sposobie zagospodarowania na cele społeczne, rekreacyjne i infrastrukturalne terenów, będących własnością gminy.

W roku 2019 zrealizowano 10 nowych projektów:

1. Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Bydgoska nr 28,26,24 (działki w obrębie Pawice nr: 127/18, 480/1, 127/25).

2. Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem przy ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie (działka w obrębie Piekary Osiedle nr 1159).

3. Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej (działka w obrębie Piekary Osiedle nr 1208/3).

4. „Słota bez kałuż i błota” - przebudowa chodnika i budowa drogi wewnętrznej z kostki betonowej oraz miejsc postojowych na działce przy ul. Heweliusza w pobliżu Pawilonu Handlowego oraz ul. Galileusza i al. Piłsudskiego (działka w obrębie Bielany nr 1524).

5. „Tęczowa kraina”. Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowej oraz Cmentarnej (działki w obrębie Kartuzy nr: 876, 116/1).

6. Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (działka w obrębie Nowe Osiedle nr 35/89).

7. „Droga w Sercu Miasta” - Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej (działka w obrębie Stare Miasto nr 1404/1).

8. Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji (działka w obrębie Bartniki nr 69).

9. Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2 (działka w obrębie Ogrody nr 17).

10. Budowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz z korektą łuków na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską (działka w obrębie Przybków nr 151).


otomedia.plo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Piątek 27 listopada 2020
Imieniny
Franciszka, Kseni, Maksymiliana

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości