Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Pierwsza sesja Rady Miejskiej Legnicy on-line

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 27 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8. Poprowadzi ją w trybie zdalnym Przewodniczący Rady.
 Pierwsza sesja Rady Miejskiej Legnicy on-line

W takim samym trybie, przy zdalnych domowych urządzeniach mobilnych, uczestniczyć w sesji będą radni. Posiedzenie odbędzie się bez udziału publiczności. Sesję można obejrzeć na żywo poprzez transmisję na stronie internetowej urzędu www.legnica.eu w zakładce Rada Miejska - Sesje.

Planowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy rady w okresie między sesjami.

3. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy.

4. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za 2019 rok.

5. Roczne Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Legnicy w 2019 roku.

6. Ocena stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2019.

7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2019 r.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

9. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 roku.

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku.

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Henryka Pobożnego w Legnicy dla jednostki 13 UG.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

13. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VII Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.

14. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania mmin wchodzących w skład aglomeracji Legnica przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Legnica.

15. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Legnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

16. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

18. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ul. W. Sikorskiego, Sudecką i A. Fieldorfa w Legnicy.

20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Legnicy w rejonie ul. Sudeckiej, Bieszczadzkiej, Karkonoskiej i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

21. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 przez Miasto Legnica.

22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Spółdzielczej, ul. R. Schumana, ul. Śmigłowcowej, torów kolejowych i bocznicy kolejowej od południa.

23. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

24. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020.

25. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

26. Komunikaty i sprawy różne.


otomedia.plo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Sobota 30 maja 2020
Imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl