Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Powiat Wrocławski
Wody Polskie gotowe do rozbudowy wałów Wrocławskiego Węzła Wodnego na Widawie

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
11 kilometrów całkowicie nowych wałów przeciwpowodziowych nad Widawą już wkrótce zabezpieczy przed nadejściem fali wezbraniowej mieszkańców Wrocławia oraz gmin Czernica i Długołęka.
Wody Polskie gotowe do rozbudowy wałów Wrocławskiego Węzła Wodnego na Widawie

Wody Polskie gotowe do rozbudowy wałów Wrocławskiego Węzła Wodnego na Widawie
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Wody Polskie gotowe do rozbudowy wałów Wrocławskiego Węzła Wodnego na Widawie
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

W ramach podpisanego właśnie przez Wody Polskie kontraktu przebudowany na długości 2 kilometrów zostanie też istniejący wał przeciwpowodziowy. Całość stanowi element kompleksowego systemu ochrony stolicy Dolnego Śląska i ościennych gmin, realizowanego w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Umowa kontraktu pod nazwą "WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław", została podpisana przez Mariusza Przybylskiego, Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Piotra Subczaka, pełnomocnika firmy Skanska S.A.

Realizacja tej inwestycji zabezpieczy przed powodzią miejscowości znajdujące się powyżej miasta Wrocławia i położone wzdłuż rzeki Widawy. Zadanie zlokalizowane jest na terenie trzech gmin województwa dolnośląskiego: Czernica, Długołęka i we Wrocławiu. Realizacja projektu umożliwi stworzenie spójnego systemu ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegnie w przyszłości cofaniu się wód Odry do doliny Widawy. Zakończenie prac na obu odcinkach wałów zostało zaplanowane na koniec 2022 roku. Koszt to 92 mln złotych. W ramach tych działań wykonane zostaną również udogodnienia dla mieszkańców. Inwestor wyremontuje i naprawi odcinki nawierzchni ulic Wilczyckiej, Topolowej i Rzecznej w Kiełczówku.

W ramach zadania, zostaną wykonane następujące elementy systemu ochrony przed powodzią:

• budowa nowych wałów przeciwpowodziowych wzdłuż prawego i lewego brzegu Widawy. Korpusy wałów przeciwpowodziowych oraz podłoże pod nimi zostaną uszczelnione za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej lub ekranu uszczelniającego;

• poszerzenie i podwyższenie korpusu wału i uszczelnienie istniejącego lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Widawy ”Przerowa L” na długości 2,23 km wraz z przebudową i budową infrastruktury inżynieryjnej;

• budowa rowów i drenaży odwodnieniowych, konserwacja lub remont istniejących rowów odwodnieniowych oraz likwidacja odcinków rowów kolidujących z inwestycją. W ramach zadania zaprojektowanych zostało około 3,8 km nowych rowów lub drenaży odwodnieniowych. Objętych konserwacją zostanie ok. 2,2 km istniejących rowów odwodnieniowych;

• budowę dróg serwisowych na wałach, dostępnych dla spacerowiczów i rowerzystów.

Planowana inwestycja będzie realizowana z najwyższą dbałością o środowisko przyrodnicze w celu zagwarantowania skutecznej ochrony klimatu, fauny i flory, wód powierzchniowych i gruntowych oraz samych gruntów. Prace będą wykonywane pod nadzorem zespołu przyrodników, w którego skład wejdą następujący eksperci: fitosocjolog, ichtiolog, herpetolog, entomolog, chiropterolog, ornitolog oraz teriolog.

Współpraca z zespołem ekspertów jest dla PGW Wody Polskie kluczowa, gdyż tereny wzdłuż Widawy są cenne przyrodniczo. Obszar ten, pomimo swojego usytuowania w aglomeracji miejskiej Wrocławia, musi być szczególnie chroniony. Swoje siedliska mają tu dziki, sarny, lisy, zające, nietoperze nocek i mopek, traszka grzebienista, ryby oraz motyle (modraszek i barczatka). Ponadto na obszarze tym rośnie bogata roślinność oraz wiele gatunków drzew, które warto chronić.

Wody Polskie zaplanowały w ramach prowadzonej inwestycji szereg działań łagodzących i rekompensacyjnych. Obszary położone w sąsiedztwie miejsc występowania i tras sezonowych migracji płazów, zostaną zabezpieczone szczelnym ogrodzeniem przed wkraczaniem na te tereny płazów, gadów, drobnych ssaków. Przed rozpoczęciem robót wykonawca wyznaczy i oznakuje granice płatów siedlisk przyrodniczych, które zostaną zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem, zanieczyszczeniem, ruchem pojazdów i maszyn oraz swobodnym dostępem osób wykonujących prace budowlane.

Prace przy tym zadaniu zostały zaprojektowane tak, aby zachować lokalny ekosystem, w tym zadrzewienia, jak dęby szypułkowe oraz inne drzewa będące siedliskiem pachnicy dębowej Osmoderma eremita i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo. Aby zrekompensować ewentualne przyrodnicze straty, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zostanie zasadzonych 3,5 ha krzewów i 5500 drzew.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który współfinansowany jest przez Bank Światowy, a uwarunkowania jego realizacji w zakresie ochrony środowiska są zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational Politics) i Procedurami Banku (Bank Procedures) w zakresie ochrony środowiska, w tym politykami i procedurami OP/BP 4.01 (dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko), OP/BP 4.04 (dotyczącymi siedlisk przyrodniczych), OP/BP 4.11 (dotyczącymi zasobów kulturowych) oraz OP/BP 4.12 (dotyczącymi przymusowych przesiedleń).

Przypomnijmy, że wyłoniona w przetargu firma Skanska S.A. zrealizowała, wraz z innymi wykonawcami, wrocławskie obwałowania Widawy w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Zmodernizowała i zbudowała również obwałowania w rejonie kanału ulgi Odra-Widawa do mostu kolejowego przy ulicy Bolesława Krzywoustego. W ramach inwestycji wykonała budowę i modernizację 16 km wałów przeciwpowodziowych, budowę jazu klapowego przelewu kanału Odra-Widawa, przebudowę drogowego mostu Strachocińskiego i mostów Krzywoustego oraz mostu kolejowego na Swojczycach.


otomedia.plo © 2007 - 2020 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
 
Dzisiaj
Sobota 30 maja 2020
Imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl