Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Świdnica
WÓJT GMINY Z ABSOLUTORIUM

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
24 maja podczas LIX sesji Rady Gminy Świdnica, radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium wójt Teresie Mazurek.
WÓJT GMINY Z ABSOLUTORIUM

WÓJT GMINY Z ABSOLUTORIUM
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.WÓJT GMINY Z ABSOLUTORIUM
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.WÓJT GMINY Z ABSOLUTORIUM
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2017. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Marek Lisowski złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania RIO wynika, że:

prognozowane dochody ogółem w wysokości 79.855.115,27 zł zrealizowano w kwocie 73.974.947,58 zł, co stanowi 92,64% planu, z tego: dochody bieżące 66.600.551,97 zł, dochody majątkowe 7.374.395,61 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 1.243.342,35 zł.(180,05 % planu)

planowane wydatki ogółem w wysokości 85.363.535,27 zł zrealizowano w kwocie 79.666.468,95 zł, co stanowi 93,33% planu, z tego wydatki bieżące 60.490.717,88 zł, wydatki majątkowe 19.175.751,07 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 87,83%, a ich udział w wydatkach ogółem 24,07%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 8.500.000 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 6.109.834,09 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 5.673.686,48 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 38,37% wykonanych dochodów.

W 2017 r. dochody własne gminy w strukturze dochodów stanowiły 54%. Zrealizowano jest w kwocie 39.645.382,96 zł i co bardzo nas cieszy były one wyższe o 25,8% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Subwencja oświatowa w kwocie 13 684 050 zł była wyższa o 191 587 zł w stosunku do 2016 r., ale i tak nie pokrywała bieżących kosztów funkcjonowania oświaty. Gmina dopłaca 2 mln zł., nie licząc oświaty. W 2017 r. priorytetem dla władz gminy były i nadal w kolejnych latach będą inwestycje i remonty. Najwięcej w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na infrastrukturę oświatową, bo 6,25 mln zł., następnie na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 4,9 mln zł., 2,97 mln zł na infrastrukturę drogową, 1,23 mln zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Prowadziliśmy remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, konserwację rowów melioracyjnych, montaż wiat przystankowych oraz bieżące remonty dróg gminnych. W porozumieniu z powiatem świdnickim wybudowaliśmy 330 mb chodników, za kwotę 130 tys. zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 604 tys. zł., co pozwoliło na upiększenie naszych miejscowości, organizację licznych imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy. Pragnę podziękować Radzie Gminy Świdnica, kierownictwu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Świdnica za kolejny rok dobrej współpracy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy – mówiła Teresa Mazurek, podczas sesji absolutoryjnej.

Udzielone przez radnych Teresie Mazurek absolutorium, jest 15 z tyt. wykonania budżetu, a 16 w dotychczasowej historii na stanowisku wójta.


JWDzisiaj
Środa 23 stycznia 2019
Imieniny
Fernandy, Jana, Rajmundy
Redakcja

tel. 512 745 851
redakcja@otomedia.pl
Partnerzy serwisu
Gmina Udanin
Starostwo Średzkie
BOK MCC
Śniadanie Mistrzów
Kino
FORUM
o © 2007 - 2019 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl