Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Świdnica
BUDŻET GMINY NA 2018 PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
W 1991 r. budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów wynosił 2,0 mln zł. W 2018 r. będzie to już kwota 82,4 mln zł. Analogicznie po stronie wydatków bieżących w 1991 r. odnotowano kwotę 0,8 ml zł. i majątkowych 1 mln zł. W 2018 r. wydatki bieżące będą wynosiły 91,8 mln zł i majątkowe 27,7 mln zł.
BUDŻET GMINY NA 2018 PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

To pokazuje jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat zwiększył się budżet gminy Świdnica – mówiła Teresa Mazurek, podczas sesji budżetowej.

W czwartek, 14 grudnia, radni Rady Gminy Świdnica podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu w czasie posiedzeń komisji tematycznych, jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

W 2018 r. w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 82 461 100,61 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 13 588 860 zł, dochody bieżące w wysokości 68 872 240,61 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 w 2018 roku szacuje się wzrost dochodów o 81 924,28 zł, tj. o 0,1%.

W następnym roku budżetowym tj. 2018 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju gminy Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, kanalizacyjną, drogową, kulturalną, sportową, Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, budowę drogi rowerowej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska – podkreślał Tadeusz Żuberek, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Kwota planowanych wydatków w 2018 szacowana jest na poziomie 91 873 085,61 zł i jest o 2,2% wyższa od przewidywanego wykonania za 2017 r., w tym wydatki bieżące stanowią 64 097 745,83 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 27 775 339,78 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 11,4%, co daje kwotę 9 411 985 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniesie 27 775 339,78 zł, co stanowi aż 30,2% planowanych wydatków budżetu gminy z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 21 363 845 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 062 392 zł.

Dziękuje radnym za kolejny jednomyślny budżet gminy Świdnica. Jest on ambitny, ale dołożymy wszelkich starań aby został on w 100% wykonany. Warto przy tej okazji przypomnieć jak wyglądały kwoty zapisane w budżecie z 1991 r. Po stronie dochodów wynosił 2,0 mln zł. W 2018 r. będzie to już kwota 82,4 mln zł. Analogicznie po stronie wydatków bieżących w 1991 r. odnotowano kwotę 0,8 ml zł. i majątkowych 1 mln zł. W 2018 r. wydatki bieżące będą wynosiły 91,8 mln zł i majątkowe 27,7 mln zł Dla porównania w roku 2003 wydatki na pomoc społeczną wynosiły 1,2 mln zł. W 2018 r. planowane są na poziomie 4,05 mln. Ponadto w przyszłorocznym budżecie ponad 10,1 mln zł zostanie wydanych na realizację programu Rodzina 500 PLUS. Zaplanowana kwota jest wyższa o 5,7% w porównaniu z rokiem bieżącym. W 2003 r. wydatki na oświatę wynosiły 9,2 mln zł. W 2018 r. to już ponad 31,6 mln zł. . To pokazuje jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat zwiększył się budżet gminy Świdnica. Mam nadzieję, że z wykorzystaniem unijnych funduszy uda nam się zrealizować przyszłoroczne zadania inwestycyjne, a może jeszcze dodatkowe zadania – mówiła wójt Teresa Mazurek.


JWDzisiaj
Poniedziałek 22 października 2018
Imieniny
Haliszki, Lody, Przybysława
Redakcja

tel. 512 745 851
redakcja@otomedia.pl
Partnerzy serwisu
Gmina Udanin
Starostwo Średzkie
BOK MCC
Śniadanie Mistrzów
Kino
FORUM
o © 2007 - 2018 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl